За нас

Стоматологичен център Ивадент

Стоматологичен център "ИВАДЕНТ" е създаден през 2000 година от д-р Емилия Иванова.Изградената материална база разполагаща с най-съвременно стоматологично оборудване, както и с високата квалификация и професионализъм на екипа работещ в центъра са гаранциите за високото качество на предлаганите стоматологично лечение и услуги. Независимо от богатият професионален опит, стремежът към непрекъснато развитие и усъвършенстване на личния състав е предпоставката в нашата работа непрекъснато да въвеждаме и прилагаме последните постижения в областта на денталната наука. Редовното участуе в различни конгреси, семинари, курсове и специализации в страната и чужбина обогатяват знанията и опита на екипа и дават възможност да предлагаме и гарантираме висококачествено, модерно и ефективно лечение, без усещане за болка, дикомфорт и след лечебни проблеми.

Използването на високоефективни технологии за стерелизация на зъболекарския инструментариум и осъществявания ежедневен контрол по спазване на санитарно-хигиенните изисквания са сигурна гаранция за личната безопасност на пациента при ползване на предлаганите дейности и мероприятия. Наличието на дигитален рентгенов кабинет дава възможност бързо и ефикасно да се използват възможностите на образната диагностика за определяне на диагнозата, разработване на плана на лечение и констратиране на резултатите от него, спестявайки време и средства на пациента.

Галерия